Baekkelund by Mank

Kontakt os

+45 87 25 75 75

KOLOFON

 

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL § 5 TMG:

Baekkelund by Mank A/S

Herningvej 4, Bækkelund

8800 Viborg

DANMARK

 

REPRÆSENTERET AF:

Lothar Hümmerich

 

KONTAKT:

Telefon: +45 87257575

E-mail: info@baekkelund.dk

 

REGISTRERING:

Registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

Registreringsnummer: DK 35 46 81 29

 

TVISTBILÆGGELSE

Den Europæiske Kommission stiller en online platform til rådighed, som du kan anvende til at sende din klage til et godkendt tvistbilæggelsesorgan: ec.europa.eu/consumers/odr.

Vores e-mailadresse finder du i kolofonen ovenfor.

 

Vi er hverken villige eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelser indledt af forbrugercentraler.

 

ANSVAR FOR INDHOLD

Som serviceudbyder er vi i henhold til § 7 afsnit 1 TMG f ansvarlige for indholdet på disse sider i henhold til almen lovgivning. I henhold til §§ 8 frem til 10 TMG er vi som serviceudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge eller undersøge overførte eller lagrede informationer fra fremmede kilder, der måtte vække mistanke om ulovlig virksomhed.

 

Vores forpligtigelse til at fjerne eller spærre brugen af informationer i henhold til almen lovgivning berøres ikke af dette. Et erstatningsansvar kan i den forbindelse dog først komme på tale fra det tidspunkt, hvor vi bliver bekendt med en konkret retsstridig handling. Så snart vi bliver gjort bekendt med sådanne retskrænkelser, fjerner vi øjeblikkeligt dette indhold.

 

ANSVAR IFM. LINKS

Vores website indeholder links til eksterne websites tilhørende tredjepart, og indholdet på disse har vi ingen indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Ansvaret for indholdet på de linkede sider hviler altid hos den pågældende udbyder eller driftsansvarlige. De linkede sider blev kontrolleret for retsstridigt indhold på tidspunktet for link-oprettelsen. På tidspunktet for link-oprettelsen blev der ikke fundet noget retsstridigt indhold.

 

Vi har dog ikke mulighed for konsekvent at overvåge indholdet på de linkede sider uden konkrete henvisninger om retsstridigt indhold. Bliver vi bekendt med retsstridigt indhold, fjerner vi øjeblikkeligt de pågældende links.

 

OPHAVSRET

Indholdet på vores website er oprettet af websitets driftsansvarlige og er beskyttet af den tyske lov om ophavsret. Det kræver forudgående skriftlig godkendelse af den enkelte forfatter hhv. indholdsskaber at offentliggøre, bearbejde, udbrede eller på anden måde anvende indholdet uden for ophavslovens rammer. Downloads og kopier fra dette website er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

 

Vedrørende indhold på dette website, der ikke er blevet oprettet af den driftsansvarlige, er tredjeparts ophavsrettigheder overholdt. Indhold fra tredjepart er markeret som sådant. Hvis du alligevel skulle blive opmærksom på en overtrædelse a ophavsretten, beder vi dig gøre os opmærksom på fejlen. Hvis vi bliver gjort bekendt med retsstridigt indhold, fjerner vi dette øjeblikkeligt.